KĀ MĒS IEVĀCAM DATUS?

DATU IEVĀKŠANA

Statistika tiek veidota, balstoties uz Latvijas interneta vietnēm, kurās ir atzīmēti vismaz simts skatījumi ar noteiktām īpašībām. Izņēmumi ir meklētājsistēmas un direktoriji, kur aprēķinos ņem vērā visas interneta vietnes, neatkarīgi no datplūsmas.

Datus vāc ar izsekošanas kodu palīdzību, kas ievietoti gemiusTraffic pētījumā iekļauto vietņu pirmkodos, savākto informāciju pēc tam pārsūta uz centrālo aprēķināšanas daļu. gemiusTraffic novērotās interneta vietnes darbojas kā interneta “receptori” – tās savāc datus, kuri pēc apkopošanas veido pamatu reitingu aprēķināšanai.

Katru reizi, kad interneta pārlūks ielādē pētījumā iekļautu interneta lapu, informācija par interneta pārlūku, operētājsistēmas versiju, ekrāna izšķirtspēju un lietotāja datora IP (ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanai) tiek nosūtīta uz gemiusTraffic serveri.

No gemiusTraffic pētījumā iekļautajām Latvijas interneta vietnēm iegūtos datus iedala divās grupās: dati no interneta lietotājiem, kas pievienojas no Latvijas, un dati no interneta lietotājiem, kas apmeklē Latvijas interneta vietnes no ārvalstīm. Datus, ko ģenerējuši lietotāji, kas apmeklē Latvijas interneta vietnes no ārzemēm, izmanto tikai, lai sagatavotu reitingus attiecība uz valstīm, no kurām interneta lietotāji apmeklē Latvijas interneta vietnes. Datus pēc tam aprēķina un publicē Ranking.lv.

PĒTĪJUMA VEIDS: VĒRSTS UZ INTERNETA VIETNI

Ja uz lietotāju vērstā modelī tiek veidotas lietotāju grupas ar datiem, ko izmanto par pamatu statistiskai analīzei, un šos datus sniedz paši lietotāji, tad uz interneta vietni vērstā modelī tiek veidotas interneta vietņu grupas, un informāciju par lietotāja darbības paradumiem savāc serveris, kas uztur attiecīgo interneta vietni.

Kā tas tiek darīts? Kad jūs ejat uz interneta vietni, ierakstot tā URL interneta pārlūka adreses joslā vai caur hipersaiti – pārlūks nosūta interneta vietnes HTML koda pieprasījumu uz serveri, kurā tas atrodas. Nākošais etaps ir interneta vietnes elementu (vai grafisko failu) ielādēšana. Ar katru šādu savienojumu pārlūks pārsūta noteiktu tehnisko informāciju atpakaļ uz serveri – tie ir dati, kas kalpo par pamatu pētījumam.

KAS TIEK MĒRĪTS?

Pētījumam pakļauto grupu veido visi interneta lietotāji, kuri apmeklē nejauši izvēlētas gemiusTraffic pētījumā iekļautas Latvijas interneta vietnes.

Apmeklētājus identificē, balstoties uz sīkdatni (coockie), kas tiek piešķirta pārlūku profiliem. Tas nozīmē, ka apmeklētāju (sīkdatni) neizsaka reālā personā, kura izmanto internetu. Ja persona uz viena datora izmanto vairāk par vienu pārlūku, tad viņš/viņa tiks identificēts kā atsevišķs apmeklētājs (sīkdatne) katrā šādā pārlūkā. Ja lietotājs pievienojas no vairākiem dažādiem datoriem, piemēram, skolā, darbā, mājās utt., katrā šādā vietā viņu uzskatīs par atsevišķu apmeklētāju (sīkdatni). Ir iespējama arī pretēja situācija, kad vairākas personas izmanto vienu pārlūka profilu – šādā gadījumā viņu darbības paradumi, datora un pārlūka tehniskie dati tiks identificēti kā viena apmeklētāja (sīkdatnes) īpašības.

Jāatzīmē, ka datus, kas kalpo par pamatu reitingiem, ģenerē tikai interneta lietotāji – cilvēki; interneta robotu (crawlers) veiktie apmeklējumi tiek izslēgti.

PARAUGU ATLASE UN DATU TICAMĪBA

Parametru vērtības aprēķini (piemēram, operētājsistēmu, interneta pārlūku u.c.) tiek balstīti uz apmēram 5bn lapu skatījumu tipiska parauga, ko ģenerējuši apmeklētāji, kas nedēļas laikā apmeklēja nejauši izvēlētas gemiusTraffic pētījumā iekļautas Latvijas interneta vietnes. Rezultāti, kas iegūti no šāda lieluma parauga, ir ļoti ticami, jo statistiskā kļūda ir aptuveni 0.0016%, ar 99 procentu ticamības līmeni.

Atgriezties uz sākumu

Web Statistics